Dofinansowanie do łóżka rehabilitacyjnego - jak uzyskać?

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umożliwia uzyskanie dofinansowania na zakup łóżka rehabilitacyjnego. Z takiego wsparcia mogą skorzystać osoby, które posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności, które zostało wydane przez Powiatowy Zespół Orzekania do spraw Niepełnosprawności. Wniosek można złożyć za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub do starosty. Powinien zostać uzasadniony przesłankami odpowiadającymi na pytanie, w jaki sposób łóżko usunie bariery związane z niepełnosprawnością.

Dofinansowanie do łóżka rehabilitacyjnego
obrazek prezentujacy

Dofinansowanie do łóżka rehabilitacyjnego – dlaczego warto?

W przypadku łóżka rehabilitacyjnego wartość dofinansowania może wynieść nawet 95 procent, jednak całkowita kwota nie może przekraczać sumy 15-krotnego średniego wynagrodzenia. Posiadanie specjalnego łóżka pozwala na ułatwienie codziennego funkcjonowania osoby niepełnosprawnej. Bariery związane z niepełnosprawnością często obejmują bowiem trudności z samodzielnym wstawaniem i kładzeniem się czy zmianą pozycji. Łóżka rehabilitacyjne pozwalają na wygodną regulację wysokości oraz pozycji nóg i pleców.

Dofinansowanie do łóżka rehabilitacyjnego – wymagana dokumentacja

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć takie dokumenty jak kopia orzeczenia o niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej. Ważnym dokumentem jest również zaświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych przez niepełnosprawnego lub jego rodzica bądź opiekuna. Powinno ono obejmować 3 ostatnie miesiące przed złożeniem wniosku, ale nie uwzględniać podatku. Dołączyć należy także kopie zaświadczeń o otrzymywaniu dodatkowych świadczeń finansowych oraz o zameldowaniu w konkretnym lokalu lub o jego wynajmowaniu.

Dofinansowanie do łóżka rehabilitacyjnego – procedura

Jeśli przygotowaliśmy kompletny wniosek wraz z wszelką wymaganą dokumentacją, powinniśmy złożyć go do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania – rzadziej wybieraną opcją jest skierowanie go do starosty. PCPR musi rozpatrzyć nasz wniosek w ciągu 30 dni od jego wpłynięcia. Co ważne, od negatywnej decyzji możemy się zawsze odwołać. Taka sytuacja jednak na pewno się nie zdarzy, jeśli wykażemy, że zakup łóżka rehabilitacyjnego nie mieści się w naszych możliwościach finansowych.